Opdrachtverklaring vzw Emanuela – vzw Emma

De vzw Emanuela en vzw Emma zetten zich in voor de opvang van kinderen vóór ze naar de kleuterschool gaan.

Zij doen dit door middel van het beheer en de exploitatie van een groep kinderdag-opvangvoorzieningen.

In elke voorziening streven we ernaar, aan alle kinderen die ons worden toevertrouwd, in gelijke mate en zonder onderscheid, een kwalitatief hoogstaande opvoeding en verzorging te verstrekken, vanuit een christelijke levenshouding, op een economisch verantwoorde wijze en met de nodige aandacht voor veiligheid.

In gelijke mate en zonder onderscheid

 • voor alle kinderen, ongeacht rang, stand of nationaliteit
 • met respect voor de levensovertuigingen
 • voor gehandicapte kinderen (fysisch en/of mentaal) op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de algemene en pedagogische werking binnen de leefgroepen

In samenwerking met de ouders

 • door middel van een open communicatie waarin voldoende mogelijkheden zijn voor overleg en informatie-uitwisseling
 • evaluatie door middel van tevredenheidsenquête
 • samen met de ouders willen we de kinderen helpen in hun algemene ontwikkeling en een bijdrage leveren aan hun opvoeding

Een kwalitatief hoogstaande opvoeding en verzorging

 • die kinderen hun talenten laat ontdekken en zover mogelijk ontwikkelen
 • die hen geduldig opvoedt, verdraagzaam voor anderen, volhardend voor zichzelf
 • die kinderen een goede verzorging biedt op fysisch, psychisch en sociaal vlak
 • die gegeven wordt door zorgzame, talentrijke en enthousiaste begeleiders

Vanuit een christelijke levenshouding

 • dienstbaar betrokken bij onze omgeving
 • bekommerd om elkaar
 • met eerbied voor de eigenheid van elkeen

Op een economische verantwoorde wijze

 • door middel van een gezond financieel beleid

Met de nodige aandacht voor veiligheid

 • conform de wettelijke reglementeringen terzake en de vergunningsnormen Kind & Gezin