Nog enkele praktische tips

Als besluit willen wij nog enkele praktische tips geven om het verblijf van uw kindje zo aangenaam mogelijk te laten verlopen; dit komt immers iedereen ten goede.

 

 • Gelieve de administratieve gegevens zo vlug mogelijk in orde te brengen voor de inschrijving van uw kindje.

 

 • Ouders kunnen zelf een notaboekje meebrengen waarin zowel u als het verzorgend personeel bijzondere opmerkingen of observaties kan noteren.

 

 • Geef geen snoep of speelgoed mee, doe hem/haar geen juwelen aan.

 

 • Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin is het niet toegelaten zelfgemaakt gebak mee te brengen. Gelieve hiermee rekening te houden bv. bij verjaardagen

 

 • Vergeet zijn of haar fopspeen niet. Vanaf de kleine peuters is een persoonlijke knuffel (pop of doek) toegestaan.

 

 • Voorzie ruim voldoende reservekleding.

 

 • Merk alle kleding, fopspeen, knuffels, zuigflessen, doseerpotjes, buggy en maxi cosi.

 

 • Speciale meldingen worden steeds aan het uithangbord in de inkomhal van de leefgroep meegedeeld. Gelieve er de tijd voor te nemen deze aandachtig te lezen.

 

 • Geef zeer duidelijk de nodige informatie aan de kinderverzorgsters betreffende voeding, eet- en slaapgewoonten, mobiliteit, zindelijkheid, dagindeling, mogelijke aandoeningen of allergieën enz. van uw kind.

 

 • In het kinderdagverblijf mag omwille van gezondheidsredenen niet gerookt worden. Mogen wij u vragen dit verbod te respecteren.

 

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in ons kinderdagverblijf, zij dienen buiten op de parking op hun baasje te wachten.

 

 • Aarzel niet om uw opmerkingen of suggesties door te geven aan de verantwoordelijke. Doe het voor uw kind, want het staat zowel voor u als voor ons op de eerste plaats.

 

 • Blijf niet met vragen of een gevoel van onbehagen zitten. Daar is niemand mee gebaat, u niet, uw kind niet, maar wij ook niet. Wij streven immers naar een open eerlijke vertrouwensrelatie waarin iedereen zich gelukkig voelt. Bovendien trachten wij u als ouder een maximale garantie te bieden op een pedagogisch verantwoorde en kwalitatief hoogstaande opvang.

 

 • Vergeet je badge niet. Zonder badge heb je geen toegang tot het kinderdagverblijf. Draag hier ook zorg voor.

 

 • Kijk regelmatig eens op onze website voor informatie en foto’s.

 

 • Het kinderdagverblijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gestolen of beschadigde kledij of voorwerpen

 

Organiserend bestuur                     

         VZW Emanuela                                                          

         Harmoniestraat 80                                                               

         2018  Antwerpen                                                       

        

         Contactpersoon :           Mevrouw Karin De Meyer (Afgevaardigd bestuurder) 

                                                   Tel.:0490/44.00.78

                                                   E-mail: emanuela@emanuela.be

 

         Contactpersoon:            Mevrouw Tinne van Camp (Directeur)         

                                                   Tel. : 0491/16.27.90        

                                                   E-mail: emma@emmavzw.be  

 

                           

De voorziening

KDV ‘t Egeltje

Boomgaardstraat 195

2018 Antwerpen

 

Contactpersoon :           Mevrouw Julie Bossaerts

                                          Tel.: 03/239.81.93

                                          E-mail: egeltje@emanuela.be

 

 

Personalia

         Voorzitter VZW : Dhr. Julien Van Camp

          Afgevaardigd bestuurder : Mevr. Karin De Meyer

         Algemeen Directeur : Mevr. Tinne Van Camp

         Dagelijkse verantwoordelijke : Mevr.  Julie Bossaerts

         Pedagogisch coach : Mevr. Lina Boudry

         Pediatrisch verpleegkundige : Lynn Brouwers

 

Kind en Gezin

         Kind en Gezin

         Hallepoortlaan 27

         1060 Brussel

         telefoonnummer Kind en Gezin-lijn: 078/150.100

         via het contactformulier op de website van Kind en Gezin:

         http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp