Een dag in het kinderdagverblijf

Dagindeling

  • Baby’s

Wat de baby’s betreft volgen wij geen strikt schema, maar houden wij rekening met het eigen slaap- en eetritme van het kind.

  • Kleine en grote peuters

Vanaf   07.00      onthaal en verzorging

08.30 – 11.00     vrij spel – geleid spel

11.00 – 12.00      middagmaal en verzorging

12.00 – 14.30      middagrust en verzorging

14.30 – 15.00      vrij spel – geleid spel

15.00 – 15.30      vieruurtje

15.30 – 18.30      vrij spel – geleid spel, verzorging en afhalen van de kinderen

Brengen en afhalen

Wij vragen u uw kindje voor 11 u of na 14.30 u te brengen. Met uitzondering van baby’s die nog flesvoeding krijgen. Aangezien de peuters na het middagmaal gaan slapen, vragen we dit middagdutje te respecteren en ook geen kinderen af te halen tussen 12.00 u en 14.30 u.

Wij vragen u uw kindje ten laatste om 18.20 u af te halen.  Als u bij uitzondering het sluitingsuur niet haalt, uw kindje vroeger zal komen of meerdere dagen dan afgesproken, gelieve ons zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Indien wij vaststellen dat u uw kindje regelmatig zonder dringende reden na 18.30 u komt afhalen, kan de opvang na 3 schriftelijke verwittigingen beëindigd worden. Dringende redenen zijn: elke onvoorziene omstandigheid op weg van het werk of van de woonplaats naar het kinderdagver­blijf of medische noodsituaties.

Om de veiligheid te garanderen, werken wij met badges. Elke persoon die toegang wenst tot het kinderdagverblijf moet in het bezit zijn van een badge. Deze zijn bij inschrijving te verkrijgen tegen betaling van €20 waarborg. Bij verlies of beschadiging van een badge, vragen wij ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. Er zal dan een nieuwe badge aangemaakt worden met een kostprijs van €20. Voor de veiligheid van alle kinderen vragen wij uw verantwoordelijkheid op te nemen en zorg te dragen voor deze badge.

Principieel geven wij het kindje niet mee aan derden wanneer deze het kindje komen afhalen.

Bij inschrijving vragen wij dan ook de identiteit van de personen door te geven die uw kind mogen afhalen en aan deze personen een badge te geven. Indien jullie je kindje niet zelf kunnen ophalen, vragen wij dit de dag zelf door te geven en ervoor te zorgen dat deze persoon zeker een badge bij zich heeft.  Als wij niet weten dat er iemand anders komt, zal jullie kindje ook niet meegegeven worden. Deze personen moeten minimum 16 jaar zijn.

De ouder of de persoon die het kindje komt afhalen zal gevraagd worden de aanwezigheid van het kindje af te tekenen in het aanwezigheidsregister.

Wij vragen ook de buggy’s op te plooien en ordelijk achter de markeerstreep te plaatsen. Fietskarren kunnen niet toegelaten worden in het kinderdagverblijf.

Hygiëne

Wij willen u het plezierige moment van het badje geven niet ontnemen. Dit gebeurt best thuis op een rustig moment, zodat zowel u, als uw kind optimaal van dit wederzijdse contact kan genieten.

Voor de tussentijdse hygiëne voorzien wij de nodige verzorgingsproducten. Ook de wegwerplui­ers worden door ons aangekocht.

Kleding

Bij ons draagt uw kindje zijn/haar eigen kleding. Kies daarbij vooral gemakkelijke kleding die niet hindert bij het lopen en het spel van het kind. Wij vragen om elk kledingstuk te tekenen (evenals schoenen) met de naam of initialen van uw kind. Belangrijk is ook dat u zijn/haar fopspeen duidelijk tekent.

Gelieve er voor te zorgen dat u voldoende reservekleding meegeeft. Als uw kindje met de zindelijkheidstraining bezig is, zijn extra broekjes zeker noodzakelijk.

U hoeft uw kindje niet te dik aan te kleden want bij ons is het altijd lekker warm.   Voor de peuters vragen we wel in de winter en tijdens de tussenseizoenen een warme jas, sjaal en muts mee te geven. Zo kunnen zij bij goede weersomstandigheden ook buiten spelen.           Tijdens de zomermaanden voorziet u ook een zonnecrème en een zonnehoedje .

Gelieve geen juwelen (oorbellen, armbandje,…) aan te doen, zo kan schade of verlies vermeden worden. Dit is ook belangrijk voor de veiligheid van uw kindje en de andere kinderen.

Voeding

De voeding is een zeer belangrijk aspect voor de normale ontwikkeling van het kind.  Wij zullen er dan ook de nodige tijd, zorg en hygiëne aan besteden. Wij maken hierbij gebruik van de deskundigheid van onze diëtiste, die verbonden is aan WZC Cleo (die de maaltijden verzorgt).  Het menu zal uithangen aan het informatiebord in de inkomhal van de leefgroepen.

Alle maaltijden zijn in de dagprijs inbegrepen met uitzondering van flesvoedingen en eventuele dieetproducten.  Dieetvoeding wordt enkel toegediend op doktersvoorschrift.  Indien uw kindje nog flesvoeding krijgt, worden de flesjes en het gedoseerde melkpoeder duidelijk voor­zien van een naametiket, afgegeven aan de kinderverzorgster.

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen hun eerste voeding reeds thuis hebben genoten.  Zeker de eerste flesvoeding moet thuis gegeven zijn.

’s Middags krijgen de kinderen ouder dan 4 maanden een warme maaltijd bestaande uit aardap­pelen of rijst en groenten.  Vanaf 6 maanden wordt hier ook vlees of vis aan toegevoegd.

Kinderen vanaf ± 16 maanden krijgen een volledige maaltijd met soep.

’s Namiddags krijgen de kinderen tussen de 4 en de 16 maanden fruitpap. De anderen een boterhammetje met hartig en zoet beleg of verse fruityoghurt.

In het kinderdagverblijf starten we, afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het kind, vanaf 8 maanden met het geven van stukjes bij de groentepap. We mixen de groenten en aardappelen niet meer fijn met de mixer, maar pletten ze met een stamper. Het vlees of vis worden wel nog fijn gemixt.

Uw kindje krijgt voldoende en een gevarieerde voeding, zodat er geen koeken of ander snoep­goed aan hem of haar dient meegegeven te worden.

Spelen

Per leefgroep is er een afzonderlijke ruimte voorzien waar uw kindje voldoende plaats heeft om vrij te kunnen spelen. Onze speelruimtes en het speelgoed beantwoorden uiteraard aan de vooropgestelde normen qua veiligheid en hygiëne. Al het speelgoed waarover wij beschikken is kindvriendelijk en aangepast aan de leeftijd en de psychomotorische ontwikkeling van uw kind.

Wat de kindjes van de peutergroepen betreft zorgen we voor voldoende afwisseling in hun vrij spel, alsook geleid spel met opgelegde oefeningen. Een schema van de aangeboden activiteiten wordt uitgehangen aan de ingang van de leefruimte. Zo kan ook u als ouder dagelijks volgen wat uw kindje allemaal doet. Wij besteden veel aandacht aan het spel, omdat dit voor het kind het middel is om te leren. Hierdoor leert het zichzelf en de wereld rondom zich ontdekken. Via het spel ontdekt hij het materiaal en de mogelijkheden van het speelgoed, hij leert spelregels en leert met anderen rekening te houden (samen spelen en samen delen). Het educatieve aspect neemt dus een belangrijke plaats in bij het spel. Spelen is communiceren met het kind, waarbij ook de taalontwikkeling ruim aan bod komt.

Gezondheidszorg

In ons kinderdagverblijf worden geen medisch-preventieve consultaties georganiseerd en worden geen vaccinaties toegediend. Hiervoor kunt u terecht bij het consultatiebureau van Kind & Gezin of bij uw huisarts of pediater.

Om een optimale begeleiding en verzorging van uw kindje te verzekeren, vragen wij u ook waar uw kindje medisch- preventief wordt gevolgd, om ons op de hoogte te brengen van problemen die onze bijzondere aandacht verdienen in de dagdagelijkse opvang van uw kindje.

Tevens raden wij u aan om uw kindje te laten vaccineren volgens het door Kind & Gezin aanbevolen vaccinatieschema. Wij vragen u ons steeds te verwittigen wanneer uw kindje een inenting kreeg. Zo kunnen wij mee letten op eventuele reacties.

Medicatie (als ook alternatieve geneesmiddelen) onder gelijke welke vorm wordt alleen toegediend op doktersvoorschrift. De naam van het kind moet duidelijk vermeld worden alsook naam van de inhoud, naam van de arts/apotheker, datum van aflevering en vervaldatum, wijze van bewaren, de dosis, het tijdstip en de datum van de laatste dag waarop het medicijn moet toegediend worden. Indien het nodig is om het neusje van uw kind te spoelen dient u zelf flacons met fysiologische oplossing mee te brengen. Hiervoor is uiteraard geen voorschrift nodig.

De medicatie wordt steeds ’s morgens en s’ avonds thuis toegediend en 1 keer of uitzonderlijk 2 keer in het kinderdagverblijf (dit enkel als de medicatie 4 keer per dag moet toegediend worden.)

Zieke kinderen worden niet opgenomen in ons kinderdagverblijf. Doch kinderen met een banale verkoudheid of een lichte temperatuursverhoging worden wel toegelaten indien ze geen gevaar betekenen voor de andere kinderen.

De meest voorkomende symptomen waarbij uw kindje niet naar het kinderdagverblijf mag komen zijn:

  • diarree: – lopende of waterige ontlasting

– bloederige ontlasting, ook zonder koorts

  • braken met algemeen ziek zijn
  • zeer zware hoest
  • koorts vanaf 38,5 °C
  • windpokken: thuisblijven tot alle blaasjes uitgedroogd zijn
  • luizen (tot na de behandeling)
  • elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bv. overprikkelbaarheid, onop-houdelijk huilen, …)
  • elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens zijn ziektetoestand.

Wordt het kind ziek tijdens zijn verblijf bij ons dan zullen we u zo spoedig mogelijk verwittigen zodat er een regeling kan getroffen worden. Desnoods kan de behandelende arts van uw kindje, door u aangewezen bij inschrijving, gecontacteerd worden en het kind bij ons onderzoeken, alvorens het wordt afgehaald.

Indien noodzakelijk wordt het kindje overgebracht naar een ziekenhuis. De kosten verbonden aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders.

Als uw kindje niet naar ons kinderdagverblijf mocht komen wegens ernstig besmettingsgevaar zijn wij verplicht bij terugkomst van uw kind een medisch attest te vragen waaruit blijkt dat het kind volledig genezen is.

Voor de informatie rond opvangmogelijkheden van zieke kinderen kan u steeds terecht bij de dagelijks verantwoordelijke van ons kinderdagverblijf.