Nog enkele praktische tips

Als besluit willen wij nog enkele praktische tips geven om het verblijf van uw kindje zo aangenaam mogelijk te laten verlopen; dit komt immers iedereen ten goede.

 • Gelieve de administratieve gegevens zo vlug mogelijk in orde te brengen voor de inschrij­ving van uw kindje.
 • Bij de baby’s maken wij gebruik van een notaboekje waarin zowel u als het verzorgend personeel bijzondere opmerkingen of observaties kan noteren.
 • Geef geen snoep of speelgoed mee, doe hem/haar geen juwelen aan.
 • Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin is het niet toegelaten zelfgemaakt gebak mee te brengen. Gelieve hiermee rekening te houden bv. bij verjaardagen
 • Vergeet zijn of haar persoonlijke knuffel (pop of doek) en fopspeen niet.
 • Voorzie ruim voldoende reservekleding.
 • Merk alle kleding, fopspeen, knuffels, zuigflessen, doseerpotjes, buggy en maxi cosi.
 • Speciale meldingen worden steeds aan het uithangbord in de inkomhal van de leefgroep meegedeeld. Gelieve er de tijd voor te nemen deze aandachtig te lezen.
 • Geef zeer duidelijk de nodige informatie aan de kinderverzorgsters betreffende voeding, eet- en slaapgewoonten, mobiliteit, zindelijkheid, dagindeling, mogelijke aandoeningen of allergieën enz. van uw kind.
 • In het kinderdagverblijf mag omwille van gezondheidsredenen niet gerookt worden. Mogen wij u vragen dit verbod te respecteren.
 • Aarzel niet om uw opmerkingen of suggesties door te geven aan de verantwoordelijke. Doe het voor uw kind, want het staat zowel voor u als voor ons op de eerste plaats.
 • Blijf niet met vragen of een gevoel van onbehagen zitten. Daar is niemand mee gebaat, u niet, uw kind niet, maar wij ook niet.  Wij streven immers naar een open eerlijke vertrou­wensrelatie waarin iedereen zich gelukkig voelt.  Bovendien trachten wij u als ouder een maximale garantie te bieden op een pedagogisch verantwoorde en kwalitatief hoogstaande opvang.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in ons kinderdagverblijf, zij dienen buiten op de parking op hun baasje te wachten.