Het opvangplan

Het opvangplan

Een opvangplan wordt éénmaal opgesteld in onderling overleg tussen de ouders en het kinderdagverblijf voor de gehele tijdsduur dat het kindje in het kinderdagverblijf aanwezig is tot het eerste volgende instapmoment nadat uw kindje 2,5 jaar is.

 

Wijziging van het opvangplan

Wijziging van het opvangplan is toegestaan als de planning het toelaat én onder bepaalde voorwaarden, zijnde:

  • Zwangerschap
  • Verandering in de werksituatie/opleiding (bv. ontslag, vermeerdering of vermindering van uren, verandering jaarlijkse uurrooster, ouderschapsverlof, tijdskrediet)
  • Wijziging in de gezinssituatie (bv. echtscheiding, verhuis, adoptie)
  • Langdurige ziekte van het kind (> 1 maand met ziektebriefje)

 

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen= respijtdagen

Dit zijn dagen die door de ouders gereserveerd werden, maar waarop het kindje toch afwezig is en waarvoor men niet hoeft te betalen.

De ouders krijgen 30 respijtdagen per kalenderjaar voor een kindje dat voltijds komt (5 dagen per week meer dan 5 uur). Dit zijn 30 respijtdagen buiten onze collectieve sluiting. Dit wordt dan verrekend bij kindjes die deeltijds komen op volgende manier: 6 respijtdagen per volle dag dat het kindje komt (3 respijtdagen voor een dag < 5 uur).

Alle afwezigheden door verlof/ziekte vallen onder deze respijtdagen.

Deze dagen moeten niet opgenomen worden. Deze dagen zijn ook niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

Indien ouders in hun opvangplan kiezen voor een vast aantal weken/maanden afwezigheid (gezinsvakantie) per kalenderjaar kan dat besproken worden met het kinderdagverblijf. Indien dit goedgekeurd wordt, zal het aantal respijtdagen verhoudingsgewijs berekend worden op basis van aantal volle maanden aanwezig in het kinderdagverblijf. Dit is dan geldig voor de volledige verblijfsduur van het kindje in het kinderdagverblijf.

Het jaar dat het kindje naar school gaat of start met de opvang, zal het aantal respijtdagen verrekend worden op het aantal volle maanden dat het kindje in het kinderdagverblijf is dat jaar.

Als het KDV zelf belt dat je kindje ziek is en moet opgehaald worden zal deze dag niet aangerekend worden als respijtdag. Je betaalt dan een halve of volle dag naargelang het aantal uren je kindje effectief in de opvang aanwezig was.

Indien een ouder een volle dag opvang vraagt, maar minder als 5 uur aanwezig is, zal een halve respijtdag worden aangerekend. Indien het korfje op is, wordt de volledige dagprijs aangerekend.

Enkel bij een variabele uurrooster kan met het kinderdagverblijf overeengekomen worden dat een opvangplan van 5 dagen wordt opgesteld, maar dat het kindje slechts 4 dagen verplicht aanwezig dient te zijn. Hetzelfde geldt voor een opvangplan waar 4 dagen wordt gereserveerd en er 3 dagen verplichte aanwezigheid geldt. Het aantal respijtdagen wordt berekend op basis van het verplicht aantal dagen aanwezig in het kinderdagverblijf volgens betreffend variabel opvangplan.

 

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Dit zijn dagen die door de ouders gereserveerd werden, maar waarop het kindje toch afwezig is bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen en waarvoor de ouders het inkomenstarief met een minimum van € 5 moeten betalen.

 

Op tijd verwittigen is de boodschap

Er wordt van jullie verwacht dat je de afwezigheid van uw kindje (of dit nu binnen of buiten het respijtdagen-korfje valt) op voorhand aan ons verwittigd. Dit is ofwel via een afwezigheidsbriefje of vóór 9u ’s morgens via mail of telefoon de dag van afwezigheid.

Volgende regels worden op dit vlak gehanteerd:

-U  verwittigt op voorhand of vóór 9u en deze afwezigheid valt nog binnen uw respijtdagen korfje: OK.

-U verwittigt op voorhand of vóór 9u, maar uw korfje van  respijtdagen is opgebruikt: De individuele dagprijs wordt aangerekend (met een minimum van 5 euro).

-U verwittigt nà 9u of helemaal niet en deze afwezigheid valt nog binnen uw respijtdagen korfje: 10 euro bijkomende onkost wordt aangerekend.

-U verwittigt nà 9u of helemaal niet én uw korfje van  respijtdagen is opgebruikt: De individuele dagprijs (min. 5 euro) wordt aangerekend + 10 euro bijkomende onkost.