Nog enkele praktische tips

Tot slot willen wij nog enkele praktische tips geven om het verblijf van uw kindje zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.  Dit komt immers iedereen ten goede.

 • Gelieve de administratieve gegevens zo vlug mogelijk in orde te brengen voor de opvang van uw kindje.
 • Bij de baby’s maken wij gebruik van een notaboekje waarin zowel u als het verzorgend personeel bijzondere opmerkingen of observaties alsook een beknopt verslag kunnen noteren.
 • Geef geen snoep of speelgoed mee, doe hem/haar geen juwelen aan.
 • Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin is het niet toegelaten zelfgemaakt gebak mee te brengen. Gelieve hiermee rekening te houden b.v. bij verjaardagen.
 • Vergeet zijn of haar persoonlijke knuffel (pop of doek) en fopspeen niet.
 • Voorzie ruim voldoende reservekleding.
 • Merk alle kleding, fopspeen, knuffels, zuigflessen en doseerpotjes.
 • Speciale meldingen worden steeds aan het informatiebord in de inkomhal en aan de leefgroepen uitgehangen. Gelieve er de tijd voor te nemen deze aandachtig te lezen. Ook het menu van de week hangt hier uit.
 • Geef zeer duidelijk de nodige informatie aan de kinderverzorgsters betreffende voeding, eet- en slaapgewoonten, mobiliteit, zindelijkheid, dagindeling, mogelijke aandoeningen of allergieën enz. van uw kind.
 • In het kinderdagverblijf mag omwille van gezondheidsredenen niet gerookt worden. Mogen wij u vragen dit verbod te respecteren.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het kinderdagverblijf.
 • Aarzel niet om uw opmerkingen of suggesties door te geven aan de dagelijks verantwoordelijke. Doe het voor uw kind, want het staat zowel voor u als voor ons op de eerste plaats.
 • Blijf niet met vragen of een gevoel van onbehagen zitten. Daar is niemand mee gebaat, u niet, uw kind niet, maar wij ook niet. Wij streven immers naar een open en eerlijke vertrou­wensrelatie waarin iedereen zich gelukkig voelt. Bovendien trachten wij u als ouder een maximale garantie te bieden op een pedagogisch verantwoorde en kwalitatief hoogstaande opvang.